Wat is Tachyon energie?

Tachyon energie is de bron van alle frequenties en de eerste energie met een vorm

die voortkomt uit het nulpuntenergieveld, de oerbron van ons universum. Uit deze

oerbron worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin/ yang)

van ons universum geboren en onderhouden. Tachyon energie heeft dezelfde

eigenschappen als nulpunt energie en bevat dus eveneens het perfecte potentieel

van ons universum. Het verschil tussen beiden is dat nulpunt energie nog vormloos is

en tachyon energie inmiddels vorm heeft. Dit verschil heeft consequenties voor de

toepassing van beiden. Aangezien tachyon energie frequentieloos is, brengt het

ordening aan op alle niveaus van ons zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en

spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel ontstaan en kan het nooit verkeerd

gebruikt worden.

Door nog verdere verdichting van de tachyon energie ontstaat uiteindelijk materie.

Zowel nulpunt energie als tachyon energie zijn sneller dan het licht, vandaar ook de

naam tachyon energie. Tachus is namelijk het Griekse woord voor snel.

Tachyondeeltjes hebben de opmerkelijke eigenschap dat ze, als ze energie

verliezen, snelheid winnen. En andersom, dat als ze energie winnen, ze snelheid

verliezen, maar nooit langzamer gaan dan het licht.

Bij contact met tachyon energie start een proces dat altijd leidt tot orde, heling,

verjonging en hogere evolutie. In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de

tachyon energie “negentropie” genoemd: de omkeer van chaos tot evolutie naar een

hogere orde, naar harmonie. Of zoals je het ook kunt vergelijken: het spectrum van

de 7 kleuren van de regenboog dat via een prisma of een waterdruppel terugkeert tot

een straal wit licht.

Aangezien ziekte per definitie chaos is (nl. beschadigde cellen, ontstekingen,

tumoren, etc.), zal tachyon energie dit proces van verval omkeren. Er vindt een

ontwikkeling plaats in de richting van herstel, vervolmaking, maar ook van

bewustzijnsverruiming. Bij vele ziekten zijn er door de toepassing van tachyon

energie derhalve fraaie resultaten te zien: pijn, blokkades, chronische

vermoeidheden en ontstekingen verdwijnen, een snel herstel na operaties, etc.

Door contact met tachyon energie ervaren we verder een groter

uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van

concentratiestoornissen, een verhoogd energieniveau en intensere ervaringen

tijdens meditatie.

Tachyon energie versterkt in zijn algemeenheid het zelfgenezend systeem van

het lichaam. Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een

Subtiel Organiserend EnergieVeld (SOEV). Dit SOEV bevindt zich rondom ieder

lichaamsdeel, klein of groot en weet exact wat dit specifieke lichaamsonderdeel

nodig heeft. Je kunt het SOEV zien als een soort antenne die díe frequenties

aantrekt die een orgaan nodig heeft.

Wat kun je ermee?

Tachyon energie heeft ongekende mogelijkheden. Dit varieert van de krachtige

effecten op ons fysieke lichaam tot een langere houdbaarheid van groente en

fruit. Van een beter concentratievermogen tot kosteloze energievoorziening. Van

een verhoogde vitaliteit tot het permanent weghalen van elektrosmog. En van het

eenvoudig terugbrengen van de chakra’s in hun natuurlijke, gemakkelijk te

doorstromen verticale stand tot verhoging van fysieke prestaties. Doordat

tachyon energie alle frequenties omvat van datgene wat er in ons universum is,

is het zo breed te benutten en werkt het zo krachtig. Er is niet één andere

energetische techniek die zó krachtig is dat hij tevens de negatieve effecten van

elektromagnetische straling weghaalt.

Rondom 1900 waren er al uitvinders die tachyon energie toepasten als

stroomvoorziening of, enkele tientallen jaren later, als brandstof voor een auto.

Helaas pasten hun ideeën toentertijd nog niet binnen de heersende paradigma’s

en kregen ze weinig steun. Patenten zijn inmiddels wél goedgekeurd en er zijn

uitgebreide onderzoeken gedaan naar de effecten van tachyon energie. Vele

onderzoeken tonen aan dat tachyon energie een gunstig effect heeft op mensen,

dieren, planten en voedsel. 

Wat natuurlijk het meest aanspreekt, is datgene wat tachyon energie op ons

 

menselijk lichaam doet. Een aantal effecten op rij:

 • Snelle helingsprocessen bij operaties, ontstekingen en chronische

vermoeidheden

 • Sterke ondersteuning bij burn out en ziektes als M.E
 • Het vermindert pijn of laat pijn verdwijnen
 • Het versnelt wondgenezingsprocessen
 • Gewrichtsklachten nemen af, denk aan reuma, artritis, RSI
 • Sport-, snij, breuk – en brandletsel genezen aanzienlijk sneller
 • Het balanceert en stimuleert de chakra’s
 • Toename van kracht, uithoudingsvermogen en reflexen. Niet zonder reden

gebruiken vele sporters (o.a. ook in het West-Duitse eredivisie voetbal)

tachyonproducten ter verhoging van het fysieke prestatievermogen

 • Versterking van het immuunsysteem. Mensen die tachyon energie toepassen

zijn minder vaak ziek en verkouden

activering van het zelf genezend vermogen

 • Migraineaanvallen doen zich niet meer zo vaak en intensief voor
 • Geestelijk welbevinden. Stresssituaties worden gemakkelijker verwerkt, de

levensvreugde vergroot

 • Chronische ziekten ontwikkelen zich niet verder, of, meestal op langere

termijn, wordt het pijnbeeld verzacht;

 • Verbetering van het slaapgedrag.

Zeker chronische klachten ontwikkelen zich sluipend en hebben tijd nodig om

zich via natuurlijke weg weer terug te ontwikkelen. In dat soort gevallen is het

dan ook zinvol om de tachyon energie langdurig toe te passen en uiteraard te

kijken naar de onderliggende patronen waaróm die chronische klachten er zijn.

Wees niet ongerust als ziektebeelden zich eerst verslechteren bij het gebruik van

tachyon energie. Dat verschijnsel is bekend uit de homeopathie. Het is juist een

goed teken en een aanwijzing dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam

geactiveerd is en dat energieblokkades zich opheffen.

Ook bij de Tachyon energie geldt. Ik ben geen arts bij aanhoudende klachten of pijn ga altijd eerst naar een arts! Of overleg eerst met je arts!  

Je kunt bij mij een Tachyon Antenne bestellen. Zie online winkel.