Les 2

 
 
 

 

 

De negen hemelrijken

 

De Serafijnen, Cherubijnen, de Tronen behoren tot het 1e hemelrijk, de hoogste orde van de engelen. Deze engelen staan het dichtst bij God (de bron)

De Serafijnen: De naam van deze engelen betekent “de Brandende” Volgens de Joodse wet zijn Serafijnen de hoogste orde van de engelen. Deze engelen met zes vleugels zweven rond de troon en zingen doorlopend heilig, heilig, heilig. Ze hebben zo’n immense helderheid waarmee ze de macht hebben om ons te zuiveren met bliksemflitsen en reinigende vlammen. Deze engelen worden bestuurd door Michael, Serafiel en Metatron. De Serafijnen kun je vragen voor reiniging, zegeningen en persoonlijke groei.

De Cherubijnen: Dit zijn engelen die eruitzien als kleine engelbaby’s met kleine vleugels. Het zijn de op een na hoogste engelen. Ze helpen je om inzichten te krijgen in spiritualiteit. Het zijn kosmische engelen die de energie van de zon, de maan en de sterren bevatten. Cherubijnen worden bestuurd door de aardsengelen Gabriel en Rafael. De Cherubijnen kun je vragen voor spirituele inzichten.

De Tronen: Deze engelen zijn altijd bij God (de Bron). De tronen worden ook wel Erelim, Ofanim of Galgalin genoemd. Tronen zijn de wielen van Merkava, Gods troonwagen. Aartsengel Rafael wordt gezien als de heerser van deze groep engelen die bij de eerste Triade horen en dichtbij de bron staan. De bron wordt ook wel God genoemd. De Tronen kun je vragen voor milieuactiviste en natuurrampen.

De Heerschappijen, Krachten en Machten behoren tot het 2e hemelrijk en vormen samen de op twee na hoogste orde van de engelen.

Heerschappijen: Deze engelen verbinden het fysieke en geestelijke niveau met elkaar. Deze engelen tonen zich niet vaak aan mensen. Ze lijken op een engel en ze hebben een gouden staf in de rechterhand en een scepter of een bol in hun linkerhand. Ze zijn dan ook herkenbaar aan de lichtbollen die op het einde van hun scepter of het handvat van hun zwaard bevestigd zijn. Deze engelen worden bestuurd door de aartsengelen Muriel, Yahariel en Zadkiel. De Heerschappijen kun je vragen voor bemiddeling en gerechtigheid.

De Krachten: Deze engelen worden ook wel “stralend” genoemd. Het werkt van deze engelen is om de mensen moed en doorzettingsvermogen te brengen wanneer dat nodig is. Deze engelen verrichten wonderen op aarde. De Krachten zijn sterke engelen die ons helpen in nood maar ze brengen ook verlichting. De Krachten kun je vragen voor natuurfenomenen, wonderen van heling, wilskracht en om je energie verhogen.

De Machten: De Machten hebben een hele belangrijke taak. Ze werken samen met de Vorsten uit het 3e Hemelrijk om te voorkomen dat demonen en entiteiten de wereld overnemen. Ze helpen mensen, die nog aan de aarde verbonden zijn, naar de hemel en bewaken de paden naar de hemel. De Machten worden ook wel engelen van dood en wedergeboorte genoemd. De Machten kun je vragen voor bescherming voor lage energieën en overwinnen van innerlijke angsten

De Vorsten, Aartsengelen en engelen behoren tot het 3e hemelrijk. De engelen in dit hemelrijk helpen mensen bij hun keuzes. Ze geven advies, steun en hulp waar dat mogelijk is.

De Vorsten: Deze engelen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van mensen, naties en van kleinere groepen mensen, maar ook dorpen en steden. Sommige Vorsten beschermen wereldleiders. Ze geven ze op intuïtie inzichten om rechtvaardig en met wijsheid leiding te geven. Het is natuurlijk altijd zo dat ze alleen maar helpen en adviseren wanneer dat in overeenstemming is met de vrije wil van de geestelijke of wereldleider die ze onder hun hoede hebben. De Vorsten kun je vragen voor managementbeslissingen en zakelijke keuzes.

Aartsengelen: Aartsengelen zijn de engelen waar bijna iedereen wel van gehoord heeft en misschien stel jij vragen aan deze engelen. Aartsengelen worden het meeste waargenomen omdat aartsengelen zijn gebaseerd op energie. Deze energie is krachtig aanwezig. Ze worden vaak ook geassocieerd met de zeven stralen of gekleurde vlammen. Het zijn dan ook zeven grote aartsengelen. Aartsengelen zijn “brug- engelen” ze overbruggen het goddelijke en het aarts materiele, de schepper met de schepping. Net als een brug maken ze een verbinding tussen twee richtingen. Ze dienen niet alleen de mens, maar de hele schepping.

De Engelen: Deze engelen beschermen ons. Ze zijn het meest bij de mens betrokken. De taak van deze engelen is om de mensen te beschermen tegen ongelukken en rampen. Het zijn dus beschermengelen. Een beschermengel is altijd bij je aanwezig en staan altijd voor ons klaar. Beschermengelen vechten niet, engelen begeleiden. Ze zijn er voor jou en voor iedereen. Ze begeleiden je gedurende je hele leven hier op aarde.