Alle Engelen symbolen

 
 
 
 

Symbolen betekenis:

1 Engel voor geloof en vertrouwen

Ik geloof, en vertrouw erop, dat alles in mijn leven zijn zin en zijn reden heeft.

 

2: Engel voor liefde, voor anderen en voor zichzelf

In den mate dat ik mezelf liefheb, kan ik anderen liefhebben.

 

3: Engel voor rust en ongedwongenheid.

Ik streef naar rust en lichtheid, ik ben in harmonie.

 

4: Engel van zuiverheid en helderheid

Ik laat oude patronen, die me belemmeren, en illusies los.

 

5: Engel voor kracht en sterkte

Ik wek mijn kracht en sterkte op, in liefde.

 

6: Engel voor verandering en transformatie.

Alles in het leven is verandering.

 

7: Engel voor optimisme en schoonheid

Ik erken de positieve kanten in mijn leven.

 

8: Engel voor richting en doel

Ik ken mijn doel, en ik bereik het ook

 

9: Engel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen

Ik sta mezelf toe zelfbewust en zeker van mezelf te zijn.

 

10: Engel voor rijpheid en wijsheid.

Ik kom meer en meer tot mijn innerlijke wijsheid.

 

11: Engel voor geborgenheid en zekerheid.

Ik vertrouw erop, dat het leven me alles geeft wat ik nodig heb.

 

12: Engel voor creativiteit en zelfexpressie

Ik schep mijn eigen wereld en ik kan die ook vormgeven.

 

13: Engel voor het nemen van beslissingen en voor nieuwe oriëntatie.

Ik neem zelf mijn beslissingen, zodat er niet over mij beslist wordt.

 

14: Engel voor liefde en onvoorwaardelijkheid

Omdat ik echt van je houd, laat ik je je vrijheid

 

15: Engel voor schijn en werkelijkheid.

Ik laat mijn illusies vallen en zie de werkelijkheid onder ogen.

 

16: Engel voor creatieve wijsheid

Ik duik diep in mezelf, en haal mijn creatieve wijsheid naar boven.

 

17: Engel voor voorspoed en overvloed

Ik laat toe, dat het leven mij rijkelijke begiftigt

 

18: Engel voor verantwoordelijkheidsgevoel

Ik ben me in liefde mijn verantwoordelijkheid bewust.

 

19: Engel voor spiritueel ontwaken

Hoe meer ik mezelf open, hoe beter ik de geheimen en de boodschappen van het universum versta.

 

20: Engel voor liefde en relaties

Ik laat liefde stromen in mijn relaties

 

 

21: Engel voor standvastigheid en vervulling

Ik geloof in en vertrouw op een succesvolle uitkomst in mijn situatie

 

22: Engel voor logica en ordening

Kosmos en ordening

 

23: Engel voor erkenning en aanvaarding

Ik erken dat mijn levensplan alles in zich heeft, wat voor mij belangrijk en zinvol is.

 

24: Engel voor zich herhalende gedachten en vrijmakende oplossing.

Ik open mij voor de goddelijke vrijmakende oplossingen die mij met mijn problemen verder helpen.

 

25: Engel voor spirituele kracht en omzetting

Ik erken mijn spirituele kant, en ik sta daarachter.

 

26: Engel voor vernieuwing en ontwikkeling.

Ik laat alle vernieuwingen toe, en verander zelf in de loop van mijn leven.

 

27: Engel voor dood en wedergeboorte (transformatie)

Elke dood is tegelijkertijd een nieuw begin.

 

28: Engel voor geduld en tijdloosheid

Ik accepteer alles met geduld

 

29: Engel voor materiële aangelegenheden

Ik verdien het, materieel in welstand te zijn.

 

30: Engel voor moed en standvastigheid

Ik neem moedig de uitdagingen aan van mijn leven, met alle consequenties.

 

 

31 Engel voor medemenselijkheid

Ik ben bereid anderen te helpen, maar bewaak daarbij wel mijn grenzen.

 

32: Engel voor bevrijding van afhankelijkheden

Ik ben vrij van alle patronen, afhankelijkheden, en “waarde” denkramen

 

33: Engel voor het scheppende woord

Ik leer om uitdrukking te geven aan mijn gevoelens.

 

34: Engel voor de oude kennis.

Ik heb de moed om mijn innerlijke wijsheid te vertrouwen.

 

35: Engel van daadkracht en succes.

Ik geloof in mezelf en in mijn succes.

 

36: Engel voor loslaten

In loslaten ligt de enige zekerheid.

 

37: Engel van alomvattende liefde.

Ik ontwikkel me van onvoorwaardelijke naar alomvattende liefde.

 

38: Engel voor karma bevrijding

Ik mag me van karmische lasten bevrijden

 

39: Engel voor genade

Ik ervaar genade in mijn leven.

 

40: Engel voor goddelijke kracht.

Met uw hulp kom ik in de goddelijke kracht.

 

 

41: Engel voor goddelijke wijsheid.

Met uw hulp kom ik tot mijn goddelijke wijsheid

 

42: Aartsengel Michaël

Met uw hulp ben ik op elk gebied beschermd.

 

43: Aartsengel Jophiël

Met uw hulp kom ik tot innerlijke wijsheid.

 

44: Aartsengel Chamuel

Met uw hulp leer ik onvoorwaardelijk lief te hebben.

 

45: Aartsengel Gabriël

Met uw hulp kom ik tot helderheid

 

46: Aartsengel Raphael

Met uw hulp word ik gezond van lichaam, geest en ziel.

 

47: Aartsengel Uriël

Met uw hulp laat ik vreugde toe in mijn leven.

 

48: Aartsengel Zadkiël

Met uw hulp vergeef ik en maak ik vrij.

 

49: Aartsengel Metatron

Met uw hulp breng ik mijn levensplan tot vervulling